KLONOWSKA Monika, mgr

Udostępnij strone

Psycholożka, trenerka, terapeutka. Doświad­czenie zawodowe zdobyła w Process Oriented Psychology w Szwajcarii, w szkole Arnolda Mindella. Ukończyła Studium Terapii indywidualnej i grupowej Laboratorium Psychoedukacji, Szkołę Trenerów i Szkołę Mediacji Trop. Od 1992 prowadzi szkolenia, realizuje autorskie programy szkoleniowe. Doradca CSR (Corporate Social Responsibility), współautorka projektu poświęconego wdrażaniu etyki w biznesie i dobrych praktyk w zarządzaniu. Pisze artykuły na temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji na blogu www.mobbingidyskryminacja.pl. Prowadzi rozbudowane projekty doradczo-szkoleniowe z tego zakresu. Współpracuje na stałe z uczelniami: Szkoła Główna Handlowa – studia podyplomowe (od 1992). Collegium Civitas (od 2005); z Uniwersytetem Warszawskim (od 2009).