KLIMKIEWICZ Sławomir, dr b. amb.

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: kryzysy i konflikty międzynarodowe, polityczno-społeczne, stosunki międzynarodowe, teoria i praktyka dyplomacji oraz protokół dyplomatyczny . Sytuacja polityczno-społeczna na Bałkanach w tym ewolucja sytuacji wewnętrznej Turcji i jej rola w regionie, problematyka uchodźcza oraz imigracje, adaptacja i integracja migrantów i uchodźców, polskie doświadczenia w tym zakresie oraz państw członkowskich UE , na których terytorium przebywają duże społeczności imigranckie, model multi-kulti , przyczyny jego niepowodzenia oraz jego ewolucja, unijna polityka uchodźcza i migracyjna,, proces transformacji na Kubie, systematycznie analizuję sytuacje polityczno-społeczna w tym zwalczanie terroryzmu przez Algierię , jej relacje z Marokiem i zwalczanie terroryzmu , jak też współprace z UE w tej dziedzinie

Doktor nauk politycznych. Ekspert w dziedzinie rozwiazywania kryzysów i konfliktów politycznych i etnicznych. Był wykładowcą w następujących uniwersytetach; Glasgow, Belfast, Trinity College w Dublinie oraz Caracas. Dyplomata z 40 letnim stażem pracy. Kierował polskimi placówkami we Francji, Wenezueli, na Kubie oraz w Algierii. Dyrektor Departamentu Informacji i Współpracy Kulturalnej MSZ. Pracownik Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie(OBWE).W latach 1999-2005   był członkiem kierownictwa misji OBWE w Bośni i Hercegowinie, gdzie zajmował się   budowaniem struktury administracyjnej nowego państwa, tworzeniem i działalnością partii politycznych, organizacji społecznych i dialogiem miedzy -etnicznym oraz   współpracą regionalną. Z ramienia OBWE zrealizował na Bałkanach szereg misji dotyczących sytuacji konfliktowych i kryzysowych. Powołany przez Premiera w skład Rady do Spraw Uchodźców przy KPRM. Z Collegium Civitas związany od 2008 roku, gdzie prowadzi zajęcia z dyplomacji publicznej, stosunków międzynarodowych, protokołu dyplomatycznego oraz zarządzania integracją wielokulturową oraz  komunikacją  międzykulturową  . W wolnym czasie oddaje się przyjemności żeglarstwa morskiego, pływania oraz nordic walking. Interesuje się egzotycznymi kuchniami, współczesnym malarstwem i fotografiką   oraz sztuką okresu Secesji.