KARP Artur, mgr

Udostępnij strone

Indolog; emerytowany st. wykładowca Katedry Azji Południowej UW. Związek z UW od 1965; 1974-1978 wykładowca języka polskiego w Modern European Languages Department, University of Delhi; 1991-1993 praca na rzecz Fundacji Edukacyjnej 4-H w Polsce. W UW zajęcia językowe (sanskryt i pali), historia Indii, wstęp do kultury i cywilizacji obszaru. Autor artykułów dotyczących kultury starożytnych i współczesnych Indii, historii buddyzmu. Członek Rady Konsultantów i autor przekrojowych haseł (religie i mitologie Indii) w encyklopedii „Religia. Encyklopedia PWN” (t. I-X, Warszawa 2001-2003). Członek   Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju, autor i red. publikacji „Azja Południowa” (Nazewnictwo Geograficzne Świata, zeszyt 4, GUGiK, Warszawa 2005). Ulubione zajęcia: fotografia, piesze wędrówki.

W Collegium Civitas wykłady „Cywilizacja indyjska” i „Buddyzm w świecie władzy i polityki”.