JURCZYSZYN Łukasz, dr

Udostępnij strone

dr, politolog, socjolog, analityk ds. Francji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Koordynator na Polskę z ramienia Collegium Civitas badania Komisji Europejskiej DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality) – poświęconego dwóm rodzajom radykalizacji – skrajnie prawicowej i islamistycznej, oraz polityce bezpieczeństwa w UE.

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW oraz Sciences Po Lille we Francji. Obronił doktorat z wyróżnieniem i z gratulacjami jury w elitarnej École des hautes études en sciences sociales- EHESS/CNRS) w Paryżu. Należy do założonego przez Alaina Touraine’a Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznych (CADIS/EHESS) w Paryżu oraz jest członkiem Centrum Badań Wschodnich (CERCEC/EHESS) również w Paryżu. Jest jednym z założycieli Fundacji Zespołu Analizy Ruchów Społecznych (ZARS) w Warszawie.

Publikuje w języku, polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim, ostatnio: “Le mouvement anti-ACTA en Pologne”, in: Mouvements sociaux. Quand le sujet devient acteur, Captain, B. et Pleyers, G., Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paryż, 2016, s. 171-181; „Transgranicznyi policicieski ekstremizm v epoku globalizacji. Obshaja ugroza dla bezopastnosti Rossijskoi Federacji i Evrosojuza”, Filizofia Chazjajstva, Almanach MGU Moskwa, nr 4, s. 261-273; Violences urbaines. Une comparaison: France, Russie, Pologne, PAF, 2015, s. 356; “Respect – Diversity Football Unites” UEFA/FARE Program at EURO 2012 in Poland and Ukraine. Between Pro-diversity Program and Security Policy Towards Far-right Groups”, Journal for Deradicalization, nr 4, Autumn issue, 2015, s. 225-254; „Szanse rozwojowe I zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego związane z kryzysem migracyjnym w Polsce i Europie, w: Katastroficzne wizje rozwoju – zagrożenia polityczne i militarne, Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 200 Plus” PAN, nr 1 (33), 2016, s. 129-148.