JESIEŃ Leszek, dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: historia, instytucje i polityka Unii Europejskiej

Doktor habilitowany nauk społecznych Polskiej Akademii Nauk oraz doktor nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nadzwyczajny w Collegium Civitas i kierownik Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju. Jego zainteresowania obejmują instytucje, polityki i ewolucję Unii Europejskiej. Po wyborach w 2015 r. wszedł do rady nadzorczej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
Był doradcą ds. UE trzech premierów RP, ministra gospodarki, ministra środowiska oraz głównego negocjatora ds. akcesji Polski do UE. Jego najnowsze książki to:Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego (2011, 2013); 20 Years after the collapse of communism: expectations, achievements and disillusions of 1989 (2011, z N. Hayoz, D. Koleva); Kontynuacja i zmiana. Polityki europejskie wybranych państw członkowskich UE (2008, 2012);The EU policies in the making (2010).