JASKUŁA Sylwia, dr

Udostępnij strone

Doktor pedagogiki, autorka wielu publikacji z ewaluacji, transformacji i społecznych wyzwań edukacji, teorii przestrzeni międzykulturowej, społeczeństwa sieci oraz kompetencji informacyjno-komunikacyjnych w kontekście globalnych i lokalnych zmian tożsamości kulturowej. Animatorka badań ewaluacyjnych w edukacji oraz porównawczych analiz społeczeństwa informacyjnego w warunkach przemian rynkowych i kulturowych, a także badań nad nowymi formami społeczeństwa wiedzy. Współautorka projektu dydaktycznego i badawczego Jagiellońskich Studiów Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz programów szkoleniowych w dziedzinie ewaluacji jako zmiany społecznej. Ewaluatorka programów o zakresie polskim, jak i międzynarodowym, animujących nowy rodzaj ewaluacji międzykulturowej. W swoich badaniach koncentruje się na społecznej aplikacji ewaluacji rozwojowej.