JAKUBIK Piotr, dr

Udostępnij strone

Mediator i negocjator biznesowy oraz administracyjny, badacz zjawiska mediacji, absolwent studiów ekonomicznych European University Viadrina we Frankfurcie n. Odrą, Niemcy) oraz szkoły biznesu Ecole superieure de commerce de Reims (Reims, Francja), obronił w Niemczech doktorat z zakresu międzynarodowych mediacji gospodarczych. Były pracownik Deloitte Consulting w Paryżu, Uniwersytetu w Oldenburgu, Private Hanseatic University (Rostock) i Centrum Inwestycyjnego landu Brandenburgia. Sprawował także funkcję kierowniczą w spółce doradczej niemieckich ministrów gospodarki i pracy. Prowadził badania nt. efektywnego rozwiązywania sporów gospodarczych oraz możliwości zastosowania mediacji.