IZDEBSKI Hubert, prof. zw. dr hab.

Udostępnij strone

Profesor zwyczajny nauk prawnych, kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie UW. Sekretarz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN, a także radca prawny – adwokat w Spółce Prawniczej I & Z s.c. w Warszawie. Od 1989 roku zaangażowany w prace legislacyjne w zakresie administracji publicznej – autor wielu projektów ustaw. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz uczelni francuskich, szwajcarskich, brytyjskich i amerykańskich. Autor i redaktor wielu opracowań naukowych, m.in. książki: Historia administracji (5 wydań), Administracja publiczna – zagadnienia ogólne (z M. Kuleszą – 3 wydania), Introduction to Public Administration and Administrative Law (Warszawa 2006, wyd. rozszerzone 2008), Komentarz do Kodeksu Cywilnego (3 wydania), Fundacje i stowarzyszenia (12 wydań), Samorząd terytorialny – podstawy ustroju i działalności (7 wydań) i Fundamenty współczesnych państw (Warszawa 2008), Elementy teorii i filozofii prawa (2 wydania), Doktryny polityczno-prawne (2 wydania) oraz Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni (Warszawa 2013).