GRALCZYK Jacek, mgr

Udostępnij strone

Pedagog, z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny, ale także urzędnik samorządowy. Aktywny członek i założyciel kilku organizacji pozarządowych, od 14 lat szczególnie mocno związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – członek Rady Programowej i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej. Trener, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Wykładowca akademicki.