GŁADZIUK Nina, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Absolwentka UW, doktorat uzyskała w Instytucie Filozofii UW w 1992 r., habilitację – w Instytucie Studiów Politycznych PAN w 2006 r. Jest docentem w ISP PAN, wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i obecnie w Collegium Civitas. Stypendystka Fulbrighta, New School for Social Research oraz International Center for Jefferson Studies. Autorka książek: Cóż po Grekach? Archetyp polis w twórczości Hannah Arendt (Warszawa 1992), Omphalos. Płeć jako problem filozofii politycznej Greków (Warszawa 1997), Druga Babel. Antynomie siedemnastowiecznej angielskiej myśli politycznej (Warszawa 2005).