FRĄCZAK Piotr, mgr

Udostępnij strone

Działacz społeczny, ekspert w obszarze działań sektora pozarządowego i ekonomii społecznej, pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zaangażowany w działalność społeczną, m.in. prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członek ciał dialogu obywatelskiego, takich jak Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Członek Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP, Rady Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, Redaktor naczelny pisma „Federalista”, stały współpracownik „Animacji Życia Publicznego” i portalu ekonomiaspoleczna.pl.