FERENC Jakub, dr

Udostępnij strone

Doktor nauk politycznych, (ISP PAN/Collegium Civitias), absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na UMK w Toruniu oraz studiów MBA Politechniki Warszawskiej. Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Historyków Sportu (CESH). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii czeczeńskiej oraz zagadnienia związków sportu i polityki. Autor dwóch książek Świat odwraca wzrok. Czeczenia w świetle prawa i w oczach świata (Toruń 2004), Sport w służbie polityki. Wyścig Pokoju 1948-1989 (Warszawa 2008) oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych.