YOU VOTE EU

Udostępnij strone

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Rights, Equality and Citizenship.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału obywateli Unii Europejskiej w wyborach parlamentarnych UE, które odbędą się w 2019 roku, a także zwiększenie ich wiedzy na temat obecnych i przyszłych regulacji. Dlatego zdecydowano się na stworzenie innowacyjnej platformy, która nie tylko będzie stanowić źródło informacji nt. polityki UE, ale także da możliwość komunikacji obywateli z ich reprezentantami i nowymi kandydatami do Parlamentu UE.

Przygotowane narzędzie będzie służyć do:

  • komunikacji: obywatele UE i organizacje będą mogły stworzyć publiczne profile. Za ich pośrednictwem będą mogli podzielić się swoimi opiniami na temat procesów politycznych i legislacyjnych Parlamentu Europejskiego. Znajdą się tam również profile MEP (obecni członkowie parlamentu i osoby ubiegające się o te stanowiska), które będą stanowić cenne źródło informacji o każdym kandydacie.
  • dzielenia się: promowanie debat i podejmowanie dyskusji dzięki umożliwieniu osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i kształtowanie polityk UE do zamieszczania informacji o podejmowanych inicjatywach – obywatele UE i instytucje będą miały możliwość podzielenia się swoimi uwagami i zaprezentowanie zmian.
  • głosowania: obywatele UE będą mogli porównać swoje poglądy z parlamentarzystami, których wybrali i odszukać takich MEP, którzy reprezentują podobne stanowiska.

Planowane jest zaangażowanie minimum 100 organizacji, które założą swoje profile na stworzonej platformie, a także udział minimum 751 MEP.

Projekt zakłada dotarcie do 1 mln obywateli z całej UE za pośrednictwem narzędzia, oraz 10 mln za pośrednictwem innych instytucji (głównie media i krajowe organizacje zaangażowane w działania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego)

Zwieńczeniem projektu będzie raport ewaluacyjny, który będzie zawierał wskazówki dotyczące wykorzystania platformy w przyszłości, a także informacje o metodach zwiększania zaangażowania obywateli UE w wybory członków Komisji Europejskiej.

YOU VOTE EU rozpocznie się w styczniu 2018 i będzie realizowany przez półtora roku we współpracy z Associazione Riparte il futuro (Włochy, główny koordynator), VoteWatch Europe AISBL (Belgia), EUROPEAN CITIZEN ACTION SERVICE (Belgia) oraz Vouliwatch (Grecja).