Projekty naukowe

Udostępnij strone


W Collegium Civitas prowadzone są prace badawcze z zakresu nauk społecznych, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, prace na pograniczu nauk o polityce oraz prace interdyscyplinarne. Bezwydziałowa struktura uczelni pozwala na prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych i projektów międzynarodowych. W wyniku ewaluacji ponad 960 jednostek naukowych z całej Polski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało nam kategorię A oceny parametrycznej potencjału jednostek badawczych i naukowych - prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane na podstawie dorobku naukowego pracowników uczelni i jakości prowadzonych badań oraz prac badawczo-rozwojowych.