O Dziale Badań Naukowych

Udostępnij strone

W Collegium Civitas prowadzone są prace badawcze z zakresu nauk społecznych, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, prace na pograniczu nauk o polityce oraz prace interdyscyplinarne. Bezwydziałowa struktura uczelni pozwala na prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych i projektów międzynarodowych. W wyniku ewaluacji ponad 960 jednostek naukowych z całej Polski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało nam kategorię A oceny parametrycznej potencjału jednostek badawczych i naukowych – prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane na podstawie dorobku naukowego pracowników uczelni i jakości prowadzonych badań oraz prac badawczo-rozwojowych.

 

Aktualności

Zapraszamy do udziału w VII MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE BADAŃ NAD BIAŁORUSIĄ, który odbędzie się w dniach 15-17 września br. w Collegium Civitas (PKiN, piętro XII).

Kongres został zainicjowany jako doroczne spotkanie białoruskich i zagranicznych uczonych, ekspertów, analityków i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i instytucji rządowych zaangażowanych w badanie Białorusi.

Misją Kongresu jest promowanie głębszego zrozumienia Białorusi w środowiskach akademickich i obywatelskich kraju, regionu i świata.

Kongres ma stać się miejscem prezentacji wyników działań naukowych i eksperckich, które powstały w ciągu ostatniego roku. Ponadto Kongres jest doskonałą okazją do opracowania nowych projektów badawczych i społecznych, wymiany poglądów i pomysłów oraz nawiązywania nieformalnych kontaktów.

Kongres łączy tradycyjną działalność akademicką z panelami ekspertów i publiczne dyskusje nad aktualnymi kwestiami białoruskiej polityki, kultury, społeczeństwa, współpracy regionalnej i międzynarodowej.

Nowe projekty