Wyzwania dotyczące migracji i imigracji w regionie wyszehradzkim

Udostępnij strone

Projekt zrealizowany w latach 2014-2017 dotyczący trendów  migracyjnych i imigracyjnych w obszarze wyszehradzkim. Celem projektu było stworzenie modułu nauczania na poziomie magisterskim, prowadzonego przez węgierskich, słowackich i polskich naukowców.

Przedmiotem modułu była tematyka dotycząca wzorców migracji w regionie, jak również ruchy wewnątrz i na zewnątrz obszaru.

Analizowana i porównywana była polityka migracyjna w krajach Grupy Wyszehradzkiej, jak również podejście do zagadnień mniejszości etnicznych i Romów. Moduł w formie intensywnego bloku edukacyjnego przeprowadzony został w styczniu 2015, 2016 i 2017 roku.

Koordynatorem projektu: dr Kerry Longhurst

 

Strona internetowa projektu: http://v4migration.civitas.edu.pl/