Działalność statutowa

Udostępnij strone

Collegium Civitas jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która otrzymuje dotację statutową z budżetu nauki. O podziale otrzymanych z Ministerstwa środków na zadania badawcze i upowszechniające realizowane przez pracowników naukowych uczelni decyduje komisja ds. badań naukowych Collegium Civitas.

 

Zadania realizowane w 2018 roku

Tytuł Kierownik projektu
Kreatywne metody badania relacji monitoringowych w organizacjach dr Małgorzata Baran
Marketized mentality. Propozycja nowych wskaźników teorii anomii instytucjonalnej na poziomie mikro dr Jacek Bieliński
Bałkański tygiel bezpieczeństwa kulturowego – między radykalizacja a demokratyzacją, casus Bałkany dr Magdalena El-Ghamari
Publikacje z projektu WISE, promocja ESD dr Katarzyna Iwińska
Trybunał konstytucyjny oraz elementy systemu politycznego – rozpowszechnianie wyników badań dr Krzysztof Kasianiuk
Populizm i demokracja: Ekwador w dobie correismu dr Piotr Łaciński
Udział w 25th World Congress of Political Science oraz przygotowanie tekstu „Montesquieu and Illiberal Democracy – Simulacra and Reality of Separation of Powers dr Grzegorz Makowski
Marx’s Capital in the Age of Late Capitalism dr Barbara Markowska
„Przyjaźń na każdą pogodę” we współczesnej dynamice międzynarodowej: Analiza wybranych aspektów relacji pakistańsko-chińskich dr Agnieszka Nitza-Makowska
Kompetencje przywódcze liderów imigranckich organizacji pozarządowych dr Monika Nowicka
Wpływ własności oligarchicznej mediów na samoidentyfikację oraz solidarność dziennikarzy na Ukrainie – badanie pilotażowe dr hab. Natalya Ryabinska
Godzenie ról zawodowych i rodzinnych na przykładzie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami dr Marta Sałkowska
Dyskurs ukraiński w polskich mediach społecznościowych – tematy, dynamika, wydźwięk dr Marek Troszyński

Zadania realizowane w 2017 roku

Tytuł Kierownik projektu
Model teorii anomii instytucjonalnej (IAT) jako mechanizmu przyczynowego dr Jacek Bieliński
Mniejszości narodowe w społeczeństwie informacyjnym i w czasach globalizacji dr Małgorzata Budyta-Budzyńska
Women activities and attitudes towards environment in Poland – the case study of Upper Silesia region (Poland) dr Katarzyna Iwińska
Furthering Research on Eastern Partnership Implementation Issues dr Kerry Longhurst
Capital in the Age of Capitalism: Marx – Bourdieu dr Barbara Markowska
Crossroads of Public Sphere. Public Media in the Polish Discourse dr hab Stanisław Mocek, prof. CC
Strategie adaptacyjne imigrantów: przypadek Polaków na Islandii dr Monika Nowicka
Odrębność językowa jako podstawa wspólnoty etnicznej: postawy Romów wobec własnego języka prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
Stan świadomości klas i warstw społeczeństwa polskiego dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC
Opinie Polaków o Ukraińcach. Analiza dyskursu w mediach społecznościowych dr Marek Troszyński

Zadania realizowane w 2016 roku

Tytuł Kierownik projektu
Uwarunkowania wdrażania mentoringu w przedsiębiorstwach dr Małgorzata Baran
Demokracja i rynek. Normatywne podstawy współczesnych dr Jacek Bieliński
Emigracja powrotna – zyski, straty, kapitały migracyjne.  Na przykładzie reemigracji z Islandii do Starych Juch dr Małgorzata Budyta-Budzyńska
Apologia amerykańskiego Południa na przykładzie myśli politycznej Melvina Bradforda dr Marcin Gajek
Polityki publiczne w Polsce. Czynniki sukcesu i wąskie gardła. Doświadczenia badań ewaluacyjnych programów Narodowej Strategii Spójności dr Krzysztof Kasianiuk
Conditionality, Implementation and Verification of EU Policies and Normative Power in the Eastern Neighbourhood dr Kerry Longhurst
Nowoczesność jako projekt ideologiczny. Kontynuacja z 2015 dr Barbara Markowska
Konwersja religijna a konwersja kulturowa. Romowie zielonoświątkowcy prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
Publikacja i promocja monografii pt. „Ukraine’s Media Between Capture and Commerzialization: A post-Soviet reality” dr Natalya Ryabinska
Godzenie ról zawodowych i rodzinnych na przykładzie rodziców dzieci z niepełnosprawnością dr Marta Sałkowska
Polski sprzeciw wobec komunizmu 1956-1989 – ewolucja form, celów i strategii politycznej dr hab. Jan Skórzyński. prof. CC

Zadania realizowane w 2015 roku

Tytuł Kierownik projektu
Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach dr Małgorzata Baran
Mniejszości narodowe w społeczeństwie informacyjnym i w czasach globalizacji dr Małgorzata Budyta-Budzyńska
Demokracja w XXI wieku. Etap 2: Demokracja w działaniu? Próba terenowa dr Xymena Bukowski
Klasyczny dramat i teatr indyjski prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski
Od diagnozy do strategii społeczno-kulturalnej: badanie społeczności lokalnej w gminie Mykanów dr Katarzyna Iwińska
Badanie form samoorganizacji poselskiej w polskim Sejmie RP w kadencjach III-VI. Między działaniem indywidualnym a klubowym dr Krzysztof Kasianiuk
Zachowania konsumenckie względem innowacji na rynkach produktów konsumenckich dr Magdalena Kraszewska
Zamknięty horyzont: nowoczesność jako projekt ideologiczny dr Barbara Markowska
Polityczne uwarunkowania demokracji w Indiach i Pakistanie – analiza porównawcza mgr Agnieszka Nitza-Makowska
Sąsiedzi czy wrogowie – Romowie w środowisku wiejskim prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
Państwo a gospodarka. Przykład sektora energetycznego dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC
Protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Parlamencie RP – analiza wybranych przekazów medialnych dr Marta Sałkowska
Polityka gospodarcza państwa w obszarze polskiego sektora węgla kamiennego dr Dominik Smyrgała

Zadania realizowane w 2014 roku

Tytuł Kierownik projektu
Kompleksowe podejście do zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach – badania pilotażowe dr Małgorzata Baran
Mniejszości narodowe w społeczeństwie informacyjnym i w czasach globalizacji dr Małgorzata Budyta-Budzyńska
Demokracja w XXI wieku. Etap 1: Kryzys demokracji – między teorią a praktyką dr Xymena Bukowska
Świadomość w refleksji filozoficznej i teologicznej hinduizmu i chrześcijaństwa w świetle współczesnej nauki prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski
W stronę republikańskiego liberalizmu dr Marcin Gajek
Realizacja zasad demokracji środowiskowej (environmental democracy) na przykładzie energetyki jądrowej w Polsce dr Katarzyna Iwińska
Badanie form samoorganizacji poselskiej w polskim Sejmie RP w kadencji III-VI dr Krzysztof Kasianiuk
“The EU and Eastern Neighbours: Challenging Borders in the Wider Europe”. Field Trip to Moldova dr Kerry Longhurst
Przygotowanie do publikacji artykułu pt. „Anti-Corruption Agencies – Silver Bullet To Corrupion Or Fifth Wheel To A Coach. Analysis From The Perspective Of Constructivist Theory Of Social Problems” dr Grzegorz Makowski
Kapitał kulturowy w działaniu: kapitał natury w społecznościach lokalnych dr Barbara Markowska
Rozwijanie specjalności „disability studies” i „diversity studies”, badań nad wykluczeniem społecznym dr Marta Sałkowska
Pre-Reformation and Theology of Liberation: Jan Hus and Leonardo Boff dr Dominik Smyrgała
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową – polityka, znaczenie międzynarodowe, perspektywy dr Dominik Smyrgała
Przyszłość energetyki nuklearnej w państwach Grupy Wyszehradzkiej dr Łukasz Tolak
Wzorce działań w polityce publicznej w Polsce: modele reformowania w kluczowych politykach dr hab. Andrzej Zybała