Doktoraty

Udostępnij strone

Warszawa, dnia 11 maja 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Senat Collegium Civitas zawiadamia, że w dniu 02 czerwca 2017 r. (piątek)
o godzinie 12:30 w sali 1222 w Collegium Civitas w Warszawie

na XII piętrze Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Moniki Nowickiej

Tytuł rozprawy:
„Strategie adaptacyjne imigrantów: przypadek Polaków w Islandii”

Promotor: prof. dr hab. Rafał Pankowski

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Budyta-Budzyńska

Recenzenci: dr hab. Lidia Pokrzycka

prof. zw. dr hab. Janusz Mucha

Jednocześnie informujemy, że rozprawa jest udostępniona do wglądu w Czytelni Biblioteki Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN.

Przewodniczący Senatu Collegium Civitas
prof. dr hab. Stanisław Mocek