Dialog o radykalizacji i równości (DARE)

Udostępnij strone

DARE to projekt finansowany w ramach programu Horyzont 2020, prowadzony przez University of Manchester.  Działania projektowe w Collegium Civitas koordynuje  dr Łukasz Jurczyszyn.

Celem projektu DARE jest zrozumienie, dlaczego i w jaki sposób młodzi ludzie poddają się radykalizacji, oraz jakie istnieją możliwości skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku. Projekt łączy działania badawcze, praktyczne oraz analizę polityk w trzystopniowym procesie poprzez:

  1. krytyczny przegląd obecnej wiedzy, polityk i interwencji dotyczących radykalizacji i anty-radykalizacji;
  2. generowanie nowych badań empirycznych dotyczących zetknięcia młodych ludzi z agentami radykalizacji oraz ich odpowiedzi na przekazy agentów radykalizacji;
  3. integrację wyników badań w celu opracowania, przeprowadzenia pilotażu i ewaluacji dwóch zestawów narzędzi edukacyjnych oraz narzędzia ewaluacji programu deradykalizacji, w celu podniesienia efektywności interwencji anty-radykalizacyjnych.

Poprzez skupienie się na radykalizacji islamskiej i antyislamskiej DARE odnosi się zarówno do aspektów  „religijnego fundamentalizmu”, jak i „zbrodni przemocy i nienawiści” oraz bada, jakie interakcje zachodzą w procesach radykalizacji. Przedmiotem badania są młodzi ludzie, zwykle adresowani przez rekruterów i tradycyjnie rozumiani jako ci, którzy tworzą grupę podatną na radykalizację.

Projekt DARE skupia się na analizie społecznych korzeni i długoterminowych skutków radykalizacji. Ma również na celu zaangażowanie młodych ludzi w przeciwdziałanie temu zjawisku. Konsorcjum DARE zrzesza organizacje akademickie i obywatelskie z 9 krajów Unii Europejskiej i 4 krajów spoza UE. Collegium Civitas jest jednym z partnerów projektu.

 

Strona internetowa projektu: http://www.dare-h2020.org/

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 725349