Centrum Badań nad Terroryzmem

Udostępnij strone

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas jest jednostką badawczą działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas, którego działalność została zainaugurowana konferencją naukową w dniu 20 czerwca 2005 r.  Działalność Centrum ma charakter naukowo-badawczy i analityczny. Tematyka, wokół której skupione są badania prowadzone przez jednostkę, związana jest z szeroko pojmowanymi badaniami nad terroryzmem międzynarodowym i jego zwalczaniem.

W obszarze zainteresowań Centrum znajdują się między innymi następujące zagadnienia:

 •     definiowanie zagrożeń terrorystycznych,
 •     ewolucja współczesnego terroryzmu,
 •     psychologia terroryzmu,
 •     socjologiczne aspekty terroryzmu,
 •     przeciwdziałanie terroryzmowi,
 •      narzędzia zwalczania terroryzmu,
 •     ocena i analiza ryzyka,
 •     podstawy prawne zwalczania terroryzmu,
 •     prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu,
 •     zagadnienia związane ze środkami masowego przekazu,
 •     międzynarodowa współpraca w zwalczaniu terroryzmu.

Centrum jest jednostką naukową prowadzącą badania i przygotowującą analizy między innymi na zlecenie organów administracji rządowej, których wyniki wykorzystywane są przez osoby podejmujące decyzje związane z planowaniem działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Centrum przygotowuje również analizy zagrożeń i ryzyka na zlecenie instytucji pozarządowych i prywatnych. Działania ośrodka przyjmują zróżnicowane formy: od konferencji i seminariów, przez organizowanie spotkań z zaproszonymi ekspertami, badaczami i politykami, aż po publikowanie wyników prowadzonych badań.

Centrum Badań nad Terroryzmem gromadzi naukowców i ekspertów zajmujących się terroryzmem w kontekście swoich specjalizacji naukowych. Stanowi platformę wymiany poglądów, opinii, wyników badań i doświadczeń ludzi, którzy na zjawisko terroryzmu patrzą przez pryzmat stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, sztuki wojennej, prawa wewnętrznego i międzynarodowego oraz politologii, bankowości, finansów, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich dziedzin, które mogą przyczynić się do zwiększenia sumy naszej wiedzy o terroryzmie i możliwościach przeciwdziałania mu.
Umożliwia to prawdziwie interdyscyplinarne spojrzenie na to niezwykle dynamiczne i skomplikowane zjawisko, które trzeba zwalczać na wielu płaszczyznach z użyciem wszystkich narzędzi, które mogą przysłużyć się zwiększeniu bezpieczeństwa państw i ich obywateli.

Kierownictwo Centrum:

 • Dyrektor – dr Krzysztof Liedel
 • Zastępca dyrektora ds. programowych – Paulina Piasecka
 • Koordynator ds. Szkoleń – Andrzej Mroczek
 • Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej – Agnieszka Hejduk
 • Koordynator Zespołu ds. Badań nad Proliferacją Broni Masowego Rażenia – dr Łukasz Tolak
 • Koordynator Zespołu ds. Badań nad Otwartymi Źródłami Informacji – Tomasz Serafin

Rada Naukowa:

 •     dr hab. Tomasz Aleksandrowicz,
 •     dr Tomasz Białek,
 •     dr hab. Bartosz Bolechów,
 •     dr hab. Robert Borkowski,
 •     mjr rez., dr inż. Michał Fiszer,
 •     prof. Zdzisław Galicki,
 •     prof. zw. dr hab. Kuba Jałoszyński,
 •     Michał Jaworski,
 •     dr Krzysztof Karolczak,
 •     prof. Jerzy Kasprzak,
 •     prof. Barry Kellman (DePaul University, College of Law),
 •     dr hab. Jerzy Konieczny,
 •     prof. zw. dr hab. Jadwiga Koralewicz,
 •     dr Stanisław Kulczyński,
 •     dr Katarzyna Maniszewska,
 •     Andrzej Mroczek,
 •     Jerzy Mróz,
 •     Paulina Piasecka,
 •     dr Eric Shibuya (Asia-Pacific Center for Security Studies),
 •     dr Bogusław Szlachcic,
 •     Damian Szlachter,
 •     dr Jarosław Tomasiewicz,
 •     płk dr Bernard Wiśniewski,
 •     dr hab. Sebastian Wojciechowski,

Partnerzy

Realizując swoje zadania Centrum współpracuje stale z:

 •     Centrum Stosunków Międzynarodowych,
 •     Asia-Pacific Center for Security Studies.

Zapraszamy na naszą stronę  Strona Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

 


Kontakt:
Centrum Badań nad Terroryzmem
tel. 22 656 71 87
kom. 0 793 420 227
email: cbnt@civitas.edu.pl
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Krzysztof Liedel
e-mail: krzysztof.liedel@civitas.edu.pl 
tel. 22 656 71 87, tel. kom. 0 793 420 227

Paulina Piasecka
e-mail: paulina.piasecka@civitas.edu.pl