Badania statutowe

Udostępnij strone

W dniu 19 kwietnia 2017 r., Rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek zatwierdził do dofinansowania projekty badawcze, które realizowane będą w ramach działalności statutowej Collegium Civitas w 2017 r.

 1. Model teorii anomii instytucjonalnej (IAT) jako mechanizmu przyczynowego
  Kierownik projektu – dr Jacek Bieliński
 2. Mniejszości narodowe w społeczeństwie informacyjnym i w czasach globalizacji
  Kierownik projektu – dr Małgorzata Budyta-Budzyńska
 3. Women activities and attitudes towards environment in Poland – the case study of Upper Silesia region (Poland)
  Kierownik projektu – dr Katarzyna Iwińska
 4. Furthering Research on Eastern Partnership Implementation Issues
  Kierownik projektu – dr Kerry Longhurst
 5. Capital in the Age of Capitalism: Marx – Bourdieu
  Kierownik projektu – dr Barbara Markowska
 6. Crossroads of Public Sphere. Public Media in the Polish Discourse
  Kierownik projektu – dr hab Stanisław Mocek, prof. CC
 7. Strategie adaptacyjne imigrantów: przypadek Polaków na Islandii
  Kierownik projektu – mgr Monika Nowicka
 8. Odrębność językowa jako podstawa wspólnoty etnicznej: postawy Romów wobec własnego języka
  Kierownik projektu – prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
 9. Stan świadomości klas i warstw społeczeństwa polskiego
  Kierownik projektu – dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC
 10. Opinie Polaków o Ukraińcach. Analiza dyskursu w mediach społecznościowych.
  Kierownik projektu – dr Marek Troszyński

 

Projekty realizowane w 2016 roku

W dniu 11 kwietnia 2016 r., Rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek zatwierdził do dofinansowania projekty badawcze, które realizowane będą w ramach działalności statutowej Collegium Civitas w 2016 r.

 1. Uwarunkowania wdrażania mentoringu w przedsiębiorstwach
  Kierownik projektu – dr Małgorzata Baran
 2. Demokracja i rynek. Normatywne podstawy współczesnych.
  Kierownik projektu – dr Jacek Bieliński
 3. Emigracja powrotna – zyski, straty, kapitały migracyjne.  Na przykładzie reemigracji z Islandii do Starych Juch.
  Kierownik projektu – dr Małgorzata Budyta-Budzyńska
 4. Apologia amerykańskiego Południa na przykładzie myśli politycznej Melvina Bradforda
  Kierownik projektu – dr Marcin Gajek
 5. Polityki publiczne w Polsce. Czynniki sukcesu i wąskie gardła. Doświadczenia badań ewaluacyjnych programów Narodowej Strategii Spójności
  Kierownik projektu – dr Krzysztof Kasianiuk
 6. Conditionality, Implementation and Verification of EU Policies and Normative Power in the Eastern Neighbourhood
  Kierownik projektu – dr Kerry Longhurst
 7. Nowoczesność jako projekt ideologiczny. Kontynuacja z 2015.
  Kierownik projektu – dr Barbara Markowska
 8. Konwersja religijna a konwersja kulturowa. Romowie zielonoświątkowcy.
  Kierownik projektu – prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
 9. Publikacja i promocja monografii pt. „Ukraine’s Media Between Capture and Commerzialization: A post-Soviet reality”
  Kierownik projektu – dr Natalya Ryabinska
 10. Godzenie ról zawodowych i rodzinnych na przykładzie rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
  Kierownik projektu – dr Marta Sałkowska
 11. Polski sprzeciw wobec komunizmu 1956-1989 – ewolucja form, celów i strategii politycznej.
  Kierownik projektu – prof. Jan Skórzyński

 

Projekty realizowane w 2015 roku

W dniu 20 maja 2015 r., Rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek zatwierdził do dofinansowania projekty badawcze młodych naukowców, które realizowane będą w ramach działalności statutowej Collegium Civitas w 2015 r.

 1. Badanie form samoorganizacji poselskiej w polskim Sejmie RP w kadencjach III-IV. Konfrontacja wyników badań.
  Kierownik projektu – dr Krzysztof Kasianiuk
 2. Zachowania konsumenckie względem innowacji na rynkach produktów konsumenckich.
  Kierownik projektu – dr Magdalena Kraszewska
 3. Polityczne uwarunkowania demokracji w Indiach i Pakistanie – analiza porównawcza.
  Kierownik projektu – mgr Agnieszka Nitza-Makowska
 4. Protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Parlamencie RP – analiza wybranych przekazów medialnych.
  Kierownik projektu – dr Marta Sałkowska

W dniu 20 maja 2015 r., Rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek zatwierdził do dofinansowania projekty badawcze młodych naukowców, które realizowane będą w ramach działalności statutowej Collegium Civitas w 2015 r.

 1. Badanie form samoorganizacji poselskiej w polskim Sejmie RP w kadencjach III-IV. Konfrontacja wyników badań.
  Kierownik projektu – dr Krzysztof Kasianiuk
 2. Zachowania konsumenckie względem innowacji na rynkach produktów konsumenckich.
  Kierownik projektu – dr Magdalena Kraszewska
 3. Polityczne uwarunkowania demokracji w Indiach i Pakistanie – analiza porównawcza.
  Kierownik projektu – mgr Agnieszka Nitza-Makowska
 4. Protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Parlamencie RP – analiza wybranych przekazów medialnych.
  Kierownik projektu – dr Marta Sałkowska

W dniu 7 maja 2015 r., Rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek zatwierdził do dofinansowania projekty badawcze, które realizowane będą w ramach działalności statutowej Collegium Civitas w 2015 r.

 1. Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach.
  Kierownik projektu – dr Małgorzata Baran
 2. Mniejszości narodowe w społeczeństwie informacyjnym i w czasach globalizacji.
  Kierownik projektu – dr Małgorzata Budyta-Budzyńska
 3. Demokracja w XXI wieku. Etap 2: Demokracja w działaniu? Próba terenowa.
  Kierownik projektu – dr Xymena Bukowski
 4. Klasyczny dramat i teatr indyjski.
  Kierownik projektu – prof. dr hab. M. Krzysztof Byrski
 5. Od diagnozy do strategii społeczno-kulturalnej: badanie społeczności lokalnej w gminie Mykanów.
  Kierownik projektu – dr Katarzyna Iwińska
 6. Badanie form samoorganizacji poselskiej w polskim Sejmie RP w kadencjach III-VI. Między działaniem indywidualnym a klubowym.
  Kierownik projektu – dr Krzysztof Kasianiuk
 7. Zamknięty horyzont: nowoczesność jako projekt ideologiczny.
  Kierownik projektu – dr Barbara Markowska
 8. Sąsiedzi czy wrogowie – Romowie w środowisku wiejskim.
  Kierownik projektu – prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
 9. Państwo a gospodarka. Przykład sektora energetycznego.
  Kierownik projektu – dr hab. Paweł Ruszkowski
 10. Polityka gospodarcza państwa w obszarze polskiego sektora węgla kamiennego.
  Kierownik projektu – dr Dominik Smyrgała