DYGNATOWSKI Sławomir, gen. broni rez. pil. dr

Udostępnij strone

Pilot naddźwiękowych samolotów myśliwskich, dowódca z bogatym doświadczeniem sztabowym specjalizujący się w problematyce operacyjnej, szkoleniowej oraz reagowania kryzysowego: profesor wizytujący WSOSP na wydziale lotniczym, wykładowca w Collegium Civitas, doradca w Ministerstwie Obrony Narodowej, w latach 1993-2012 ; dowódca pułku lotnictwa myśliwskiego, szef szkolenia Korpusu Obrony Powietrznej Kraju , dowódca brygady lotnictwa taktycznego, szef sztabu Sił Powietrznych, dowódca Centrum Operacji Powietrznych, zastępca dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Autor wielu opracowań pozwalających na dokonanie oceny stanu technicznego konstrukcji lotniczych, problematyki reagowania kryzysowego oraz lotnictwa i ruchu lotniczego. Wolny czas poświęca historii wojskowości, uprawia turystykę górską oraz płetwo nurkuje.