DUDKIEWICZ Magdalena, dr hab.

Udostępnij strone

Dr hab. socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce organizacji pozarządowych, animacji kultury, pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz metodologii badań jakościowych. Prowadzi zajęcia dla studentów oraz szkolenia dotyczące wizerunku publicznego działań pomocowych, budowania lokalnych strategii komunikacyjnych, planowania i realizacji projektów badawczych oraz animacji kultury. Współpracuje z Collegium Civitas, członek zespołu Obserwatorium Żywej Kultury (projekt realizowany w ramach działań fundacji „Obserwatorium Żywej Kultury – sieć badawcza”), ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Sekretarz redakcji kwartalnika „Trzeci Sektor”. Autorka książek Technokraci dobroczynności. Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych w Polsce (2009), Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu (2013). Wspólnie z mężem, Markiem Dudkiewiczem prowadzi firmę badawczą MMD Milanowa (http://www.dudkiewicz-milanowa.pl). W czasie wolnym zajmuje się licznymi adoptowanymi psami i kotami, tworzy biżuterię oraz przerabia stare meble.