DUDEK Anna, dr

Udostępnij strone

Geograf, adiunkt w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Główne zainteresowania badawcze: środowisko i rozwój społeczno-gospodarczy, uwarunkowania ochrony przyrody w Afryce i Azji, turystyka na obszarach chronionych, projekty rozwojowe na obszarach pustynnych w różnych częściach świata. Autorka wielu artykułów z zakresu geografii społeczno-gospodarczej i ochrony przyrody.