ALEKSANDROWICZ Tomasz, dr hab.

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: terroryzm, bezpieczeństwo, administracja m.in. w pionach analitycznych służb specjalnych
Zajmuje się prawnomiędzynarodowymi i politycznymi aspektami współczesnego terroryzmu, przemianami w koncepcjach suwerenności państwa narodowego w dobie globalizacji i integracji europejskiej, problemami służb specjalnych w stosunkach międzynarodowych, wywiadu gospodarczego i analizy informacji, bezpieczeństwem i etyką we współczesnym życiu gospodarczym, także etyką życia publicznego.

Dr hab. Tomasz R. Aleksandrowicz, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Były Dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, stały współpracownik Instytutu Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Rady Programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Członek Rady Naukowo – Eksperckiej Instytutu Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Członek Rady Programowej miesięcznika „Ekspert Ochrony Informacji”. W latach 2010  – 2012 zastępca Przewodniczącego Zespołu Koncepcji Działania Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Aktywność naukową przez wiele lat łączył z pracą w administracji, m.in. w pionach analitycznych służb specjalnych i Zespole Doradców Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor ponad 100 pozycji książkowych, artykułów naukowych i publicystycznych, m.in. „Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej” (Warszawa 2006), „Terroryzm międzynarodowy” (Warszawa 2008), „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej” (Warszawa 2011); współautor (wspólnie z K.Liedelem i P.Piasecką) „Analiza informacji. Teoria i praktyka”, Warszawa 2012, redaktor naukowy „Analiza informacji w działaniu” (wspólnie z K.Liedelem i P. Piasecką), Warszawa 2012 oraz „Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem”, (wspólnie z K.Liedelem i P. Piasecką), Warszawa 2013, „Świat w sieci: państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego”, Warszawa 2014. Swoje artykuły publikuje m.in. w czasopiśmie „Nowe Media” i na portalu Wszystko Co Najważniejsze.