DIEM Tadeusz, dr, b. amb.

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka obronna, dyplomacja, b. viceminister obrony narodowej, b. ambasador RP w Ottawie oraz w Belgradzie.

Doktor nauk technicznych, specjalista w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego, członek Rady Programowej Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas, b. wiceminister obrony narodowej do spraw polityki obronnej, b. wiceminister edukacji, b. ambasador RP w Ottawie oraz w Belgradzie. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i oryginalnych patentów, pracował w University of Akron, Marquette University i Lehigh University.