CYBULSKI Sławomir

Udostępnij strone

Emerytowany oficer policji, prawnik, wykładowca i trener w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od 1990 roku ekspert specjalizujący się w naruszeniach praw człowieka głównie przez policję i inne służby mundurowe. We współpracy z OBWE, ONZ i innymi organizacjami prowadzi wiele szkoleń dot. praw człowieka dla organizacji pozarządowych oraz instytucji państwowych w Polsce oraz w państwach byłego Związku Radzieckiego. Wcześniej do 1995 roku specjalista w Centralnym Ośrodku Metodyki Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji. Autor publikacji: Policjanci i ich klienci. Prawo w działaniu -Raport z monitoringu (Warszawa 2001). Współautor Monitoring Praw Człowieka (Warszawa 2000). W czasie wolnym gra na fortepianie, czyta książki, zajmuje sie ogrodem