Projekt Pełnoprawni Niepełnosprawni Zwiększanie świadomości prawnej środowisk akademickich

Udostępnij strone

Współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt partnerski Fundacji Collegium Civitas, Fundacji TUS, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego miał na celu zwiększenie świadomości studentów i doktorantów oraz kadry zarządzającej uczelniami w obszarze praw osób z niepełnosprawnościami studiujących w szkołach wyższych.

Dzięki organizacji cyklu szkoleń i konferencji, w którym wzieli udział zarówno przedstawiciele kadry zarządzającej wybranych uczelni w Polsce, jak i samorządów studenckich zostały wypracowane rozwiązania, które pomogą skutecznie bronić praw osób z niepełnosprawnościami na uczelniach, a przez to podnosić jakość studiowania osób z niepełnosprawnościami.

Przedstawiciele uczelni biorących udział w projekcie wypracowali modele procedur, które pomogą osobom z  niepełnosprawnościami lepiej odnaleźć się w środowisku akademickim a tym samym podniosą standard nauczania na uczelniach wyższych.

Projekt został zrealizowany w okresie 1.09.2016-30.11.2016

 

Harmonogram szkoleń:

20-21.10.2016 – warsztaty dla przedstawicieli samorządów studenckich

3-4.11.2016 – warsztaty dla przedstawicieli kadry zarządzającej uczelnią oraz warsztat z modelowania procedur

15.11.2016 – możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy – student

Formularz zgłoszeniowy – przedstawiciel kadry zarządzającej

PROGRAM SZKOLENIA – warsztaty dla studentów

Program szkolenia – kadra zarządzająca

Kontakt: Maria Mechacka, maria.mechacka@civitas.edu.pl, tel. 22 656 71 82