CODOGNI Paulina, dr

Udostępnij strone

Paulina_CodogniDoktor nauk o polityce, autorka książek o współczesnej historii Polski, była prorektor ds. współpracy zagranicznej w Collegium Civitas, adiunkt w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Naukowo zajmuje się okresem transformacji politycznej w Polsce oraz walką bez przemocy. Jest autorką monografii: „Rok 1956” wydanej w 2006 r., „ Okrągły Stół czyli polski Rubikon” wydanej w 2009 r. oraz „ Wybory czerwcowe 1989 r. u progu transformacji ustrojowej” z 2012 r. Obecnie pracuje nad kolejną monografią na temat oporu obywatelskiego Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu. W wolnym czasie uprawia sport, podróżuje i spaceruje z psami po Polu Mokotowskim.

Specjalności dla mediów: okrągły stół, transformacja polityczna w Polsce – 1989 r., opór obywatelski – walka bez przemocy