CIANCIARA Agnieszka, dr

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: instytucje i proces decyzyjny UE, polityka sąsiedztwa

Politolog i europeistka; od 2011 roku adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN i wykładowca w Collegium Civitas; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europejskiego w Brugii; w latach 2006-2011 starszy asystent w Kolegium Europejskim w Natolinie; autorka blisko 30 publikacji naukowych – książek, artykułów w periodykach i rozdziałów w pracach zbiorowych – dotyczących Unii Europejskiej: reprezentacji interesów i lobbingu w UE, instytucji europejskich i procesu decyzyjnego, polityki zagranicznej, w tym Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego; ostatnio opublikowała: Polski lobbing gospodarczy w Unii Europejskiej – perspektywa neoinstytucjonalna (2012) i Partnerstwo Wschodnie 2009-2014: geneza, funkcjonowanie, uwarunkowania (2014); w wolnym czasie podróżuje, fotografuje i degustuje wino (zwłaszcza toskańskie).