BUKOWSKA Agnieszka, dr

Udostępnij strone

Socjolog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności psychospołecznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas. Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Collegium Civitas.

Zajmuje się psychologiczną analizą procesów społecznych. W kręgu jej zainteresowań pozostają także sekty i nowe ruchy religijne. Bada w jaki sposób ludzie za pomocą różnych metod wpływu społecznego oddziaływują na sposób myślenia, emocje i postawy innych ludzi. Analizuje determinanty i typy przywództwa religijnego. Jest działaczką organizacji: non-profit, wolontarystycznych, charytatywnych.