BUDYTA-BUDZYŃSKA Małgorzata, dr

Udostępnij strone

Socjolog i politolog, prorektor ds. studenckich w Collegium Civitas, ekspert w dziedzinie polityki narodowościowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Absolwentka University of Lancaster (1995, Master of Arts in Sociology & Politics). Stypendystka Central European University (1993-1994). Autorka kilkudziesięciu artykułów na tematy narodowościowe oraz książek Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? (Warszawa 2003) i Socjologia narodu i konfliktów etnicznych (Warszawa 2010). Jej ostatnie zainteresowania koncentrują się wokół problemów adaptacji i asymilacji imigrantów. Kierownik projektu badawczego realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim „Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich emigrantów w Islandii” 2009-2011.