BOJAR Hanna, dr hab.

Udostępnij strone

Socjolog, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i wykładowca w Collegium Civitas.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu socjologii kultury i socjologii zmiany społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy community studies. Główne obszary zainteresowań badawczych koncentrują się na analizach roli tradycyjnych oraz współczesnych wzorów integracji społecznej w warunkach europeizacji i globalizacji oraz roli mniejszości narodowych, imigrantów i rodziny jako istotnych podmiotów zbiorowych zmiany społecznej. Koordynatorka badań oraz autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących tej problematyki. Współpracownik ośrodków eksperckich oraz instytucji publicznych, m.in. Instytutu Spraw Publicznych, Narodowego Centrum Kultury. W wolnym czasie z upodobaniem zajmuje się ogrodem i cieszy urokami pobliskiego Kampinosu.