BIELIŃSKI Jacek, dr

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: metodologia badań społecznych, wartości i normy społeczeństwa polskiego, anomia, socjologia Emila Durkheima, socjologia ekonomiczna, legitymizacja, struktura społeczna, socjologia ekonomiczna oraz przemian społecznych, politycznych i gospodarczych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, adiunkt w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie kieruje Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji. Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących techniki ilościowe. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce legitymizacji systemów społecznych i politycznych oraz normatywności we współczesnych społeczeństwach liberalnych demokracji. Ostatnia książka to „Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej”. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, jest współzałożycielem i członkiem zarządu Fundacji „Wiedza Lokalna” oraz współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia „Niezależna Inicjatywa Kulturalna”.