BARAN Małgorzata, dr

Udostępnij strone

Ekonomistka, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w latach 2010-2012 pełnomocnik rektora Collegium Civitas, od 2012 prorektor ds. rozwoju strategicznego tej uczelni. W okresie 2003-2008 kierownik, a nast. dyrektor w Agencji Rozwoju Regionalnego. Od 10 lat akredytowany trener funduszy europejskich, specjalistka w dziedzinie przygotowywania i zarządzania projektami oraz ekspert ds. oceny projektów unijnych. Autorka ok. 40 publikacji naukowych oraz raportów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, zarządzania projektami, a także innowacji w przedsiębiorstwach, m.in. „Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach” (2015), „Competency models and the generational diversity of a company workforce” (2014), „Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje” (2012). Jej zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie wiekiem oraz mentoring w firmie. Pasjonatka tańca towarzyskiego.

Specjalności dla mediów: projekty unijne i zarządzanie projektami, współpraca międzypokoleniowa, mentoring