GRABOWSKA Agnieszka

Udostępnij strone

Trener i coach; 2001 licencjat w zakresie doradztwa zawodowego i polityki socjalnej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, 2003-magisterium z pedagogiki w Wyższej Szkole Humanistycznej, 2003 studia podyplomowe w zakresie edukacji, pedagogiki w Wyższej Szkole Humanistycznej, 2006-2007 Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, 2006 – certyfikat w zakresie Metodyki Tworzenia Indywidualnych Planów Działania IPD, 2006 certyfikat doradztwa metodą Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych KUP, 2007 licencja trenera rozwoju indywidualnego, 2005-2015 prowadzenie warsztatów i treningów ( ponad 5 tysięcy godzin) w zakresie: kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnego rozwoju zawodowego, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, grup wsparcia. Dla przyjemności studiuje buddyzm, kulturę islamu i uprawia turystykę kwalifikowaną.