Wstecz

Praktyki i staże

Posiadamy bogatą ofertę staży i wyjazdów studyjnych za granicę.

Oferujemy wyjazdy do polskich placówek dyplomatycznych (m.in. w ambasadach RP)i konsularnych; wizyty studyjne w instytucjach międzynarodowych (np. Parlament Europejski); praktyki w ramach programu Erasmus – dostosowane do zainteresowań i z dofinansowaniem w ramach programu.

Praktyki zagraniczne pozwalają na:
– zdobycie doświadczeń,
– zweryfikowanie w praktyce uzyskanej wiedzy i kwalifikacji,
– pogłębienie znajomości języków obcych.

Joanna Klimczak, jedna z uczestniczek programu praktyk zagranicznych – Za sobą mam prawie miesiąc stażu dlatego ciągle zmagam się zarówno z wyzwaniami, które na co dzień stawiane są przede mną, jak i oczekiwaniami, które mam wobec stażu. Mam nadzieję, że ten staż pozwoli mi na poszerzenie kompetencji językowych, co więcej pozwoli mi na swobodne poruszanie się właśnie w zakresie tematyki, która leży w kompetencji departamentów, będących moim miejscem praktyk (sales & events). Stąd liczę, że wracając do Polski właśnie to doświadczenie ułatwi mi choć trochę moje zmagania z rynkiem pracy i moimi kolejnymi doświadczeniami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa zdjęciu: Studenci i studentki Stosunków Międzynarodowych
w trakcie wizyty studyjnej w Parlamencie Europejskim.