Wstecz

Biuro Koordynacji Projektów

Misja: Głównym celem działalności Biura Koordynacji Projektów jest wzmocnienie rozwoju uczelni jako nowoczesnej placówki edukacyjnej i naukowo-badawczej.

 

Zadania:

1. Pozyskiwanie finansowania na działania rozwojowe uczelni, zgodnie z aktualną Strategią Rozwoju Collegium Civitas.

2. Upowszechnianie informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia związane ze statutową działalnością CC i planowane projekty – naukowe, badawcze, dydaktyczne, edukacyjne, rozwojowe i infrastrukturalne).

3. Pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o finansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych, publicznych i prywatnych).

4. Kontrola i koordynacja projektów realizowanych w CC i finansowanych ze środków zewnętrznych.

5. Animowanie działalności aplikacyjnej i inicjowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

6. Współpraca z innymi podmiotami realizującymi podobne zadania w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów.

 

Zespół

Prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas
dr Małgorzata Baran: malgorzata.baran@civitas.edu.pl

Aleksandra Borek: aleksandra.borek@civitas.edu.pl

Edyta Kostrzewa: edyta.kostrzewa@civitas.edu.pl

Łukasz Krajnow: lukasz.krajnow@civitas.edu.pl

Magdalena Omen: magdalena.omen@civitas.edu.pl

Anna Sieradzka: anna.sieradzka@civitas.edu.pl

Joanna Kowalczyk – specjalista ds. rozliczeń: joanna.kowalczyk@civitas.edu.pl

Kontakt

Biuro Koordynacji Projektów CC
PKiN, p. XI, pok. 1108
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 656 71 36, e-mail: projekty@civitas.edu.pl