Wstecz

ZARZYCKI Roland, dr

Doktor nauk matematycznych, pracuje nad doktoratem z obszaru nauk społecznych. Od września 2016 r pełni funkcję Prorektora ds. dydaktycznych w Collegium Civitas. Nauczyciel akademicki, badacz, prelegent, autor. Współpracuje międzynarodowo jako ekspert polityczno-ekonomiczny. Współautor zwycięskiego projektu Wrocław ESK 2016. Współinicjator spółdzielni PANATO, projektu Wyspa Słodowa 7 i innych przedsięwzięć obywatelskich. Współautor i koordynator wielu projektów, w tym m. in.: projektu edukacyjnego „Porządne myślenie” oraz cyklu „Społeczna Akademia Kultury Jacka Żakowskiego”. Zainteresowany krytyczną analizą życia politycznego oraz roli ideologii i fantazji. Publicysta, aktywista, wegetarianin.