Wstecz

KISTER Łukasz, dr

Ekspert ds. bezpieczeństwa. Adiunkt Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas, specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu i służb specjalnych. Wykładowca wizytujący Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Żilinie (Słowacja). Działalność w organizacjach naukowych i eksperckich:  Członek Zarządu – Sekretarz ds. naukowych European Association for Security, były członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem. Doradca Parlamentarnego Zespołu ds. Wojska Polskiego oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Ministrze Sprawiedliwości. Dyrektor Biura Infrastruktury Krytycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Securitologia”, członek Rady Naukowej „Studiów nad Bezpieczeństwem” oraz „Zeszytów Naukowych Ruchu Studenckiego”, redaktor merytoryczny czasopisma „Ochrona Mienia i Informacji”. Dyrektor Zarządzający Information Security Service. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Były funkcjonariusz służb policyjnych i specjalnych.