Wstecz

JURCZYSZYN Łukasz, dr

Politolog, socjolog, ekspert ds. radykalizacji i pozamilitarnego bezpieczeństwa w Europie, dyrektor Centrum Interwencji Socjologicznych Collegium Civitas. Koordynator na Polskę, z ramienia Collegium Civitas, badania Komisji Europejskiej DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality), poświęconego dwóm rodzajom radykalizacji – skrajnie prawicowej i islamistycznej, oraz polityce bezpieczeństwa w UE. Adiunkt w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW oraz Sciences Po Lille we Francji. Obronił doktorat z wyróżnieniem i z gratulacjami jury w elitarnej École des hautes études en sciences sociales- EHESS/CNRS) w Paryżu. Należy do założonego przez Alaina Touraine’a Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznych (CADIS/EHESS) w Paryżu oraz członek Centrum Badań Wschodnich (CERCEC/EHESS) również w Paryżu.

Jeden z założycieli Fundacji Zespołu Analizy Ruchów Społecznych (ZARS) w Warszawie. Działa w zarządzie sekcji Ruchów i Klas Społecznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego.

Publikuje w języku, polskim, angielskim i francuskim, ostatnio: “Le mouvement anti-ACTA en Pologne”, in: Mouvements sociaux. Quand le sujet devient acteur, Captain, B. et Pleyers, G., Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paryż, 2016, s. 171-181; Violences urbaines. Une comparaison: France, Russie, Pologne, PAF, 2015, s. 356; “Respect – Diversity Football Unites” UEFA/FARE Program at EURO 2012 in Poland and Ukraine. Between Pro-diversity Program and Security Policy Towards Far-right Groups”, Journal for Deradicalization, nr 4, Autumn issue, 2015, s. 225-254; “Jak skrajna prawica budzi się w Europie (Wschodniej)”, w: Wschód przyłączony. Integracja i transformacja Europy po roku 1989, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, 2015, s. 145-165.

Poszerzony biogram dr. Łukasza Jurczyszyna