Wstecz

Zarządzanie i marketing

Studia z zarządzania i marketingu oferują szerokie perspektywy w wielu obszarach rynku pracy. W sektorach związanych z biznesowym wykorzystaniem umiejętności miękkich poszukiwani są specjaliści na wszystkich szczeblach zawodowych. Przygotowujemy studentów do pracy w charakterze ekspertów, kadry zarządzającej, samodzielnych badaczy oraz specjalistów w takich dziedzinach jak: HR, PR, CSR, komunikacja i informacja. Uczymy podejmowania trafnych decyzji i przedsiębiorczości.

W programie m.in.:

  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie kapitałem ludzkim
  • zarządzanie informacją i komunikacją w firmie
  • nowe trendy marketingu w Internecie i komunikacja w social media
  • marketing interaktywny
  • Public Relations i reklama
  • zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe

Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania, biznesu i planowania strategicznego oraz specjaliści w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. dr Małgorzata Baran, Zofia Telakowska (MBA), dr Magdalena Kraszewska, dr Kamil Zubelewicz, Karolina Lignar-Paczocha, Liliana Anam, Ryszard Michalczyk, Sławomir Hybsz, Zbigniew Turliński, Krzysztof Manthey. Wśród wykładowców znajdują się trenerzy, specjaliści, praktycy reklamy, marketingu, brandingu i PR, zawodowo związani z agencjami reklamowymi, Public Relations oraz domami mediowymi.
Programy studiów realizowane są w partnerstwie z pracodawcami, m.in. ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska) oraz Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR.

 

STUDIA OD MARCA 2017 – TRWA REKRUTACJA:

 

Studia I stopnia po polsku

Zarządzanie ST szczegóły
NST szczegóły
Zarządzanie zasobami ludzkimi
ST szczegóły
NST szczegóły
Marketing, reklama i nowe media ST szczegóły
NST szczegóły
Biznes i marketing międzynarodowy ST szczegóły
NST szczegóły

Studia II stopnia po polsku

Komunikacja zintegrowana – reklama, Public Relations, branding ST szczegóły
NST szczegóły
Biznes międzynarodowy i negocjacje ST szczegóły
NST szczegóły

Studia podyplomowe po polsku

Akademia Mistrzów Biznesu
NST szczegóły
Compliance w organizacji NST szczegóły

Studia I stopnia po angielsku

International Business and Marketing
ST szczegóły
Public Relations, Marketing, New Media ST szczegóły

Studia II stopnia po angielsku

International Business and Negotiations ST szczegóły

—-