Wstecz

Socjologia, kultura, sztuka

Programy studiów z tego zakresu tematycznego pozwalają pogłębić wiedzę o otaczającym świecie, poznać zjawiska i procesy społeczne, a także dowiedzieć się, jak wykorzystać kulturę i sztukę w pracy zawodowej.
W ramach studiów socjologicznych podejmowane są zagadnienia m.in. takie jak: wpływ polityki na społeczeństwo, zjawiska demograficzne i społeczne. Umiejętność skutecznej komunikacji w kręgach kultury oraz wśród różnorodnych grup społecznych wymaga obycia, wiedzy i znajomości praktycznych narzędzi. Wybór studiów z tego obszaru tematycznego pozwala na płynne poruszanie się w tych obszarach i podjęcie pracy w ośrodkach badań, służbach społecznych, mediach, sektorze życia publicznego czy ośrodkach kultury. Inne programy umożliwiają poznanie specyfiki handlu dziełami sztuki i dobrami luksusowymi, a także uzyskanie doświadczenia w analizie dzieł sztuki.

  • rozwój sytuacji demograficznej
  • socjomedycyna
  • zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym
  • urbanistyka
  • rozwój sztuki w poszczególnych okresach historycznych
  • specyfika handlu dobrami luksusowymi
  • funkcjonowanie struktur społecznych i formowanie instytucji
  • rozwój teorii tworzenia więzi międzyludzkich
  • metody rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych
  • modele komunikacji

Wśród wykładowców znajdują się osoby z wieloletnim doświadczeniem akademickim, autorzy licznych publikacji, specjaliści w zakresie teorii socjologicznych, badań społecznych, socjologii kultury, mniejszości etnicznych, a także sztuki i kultury współczesnej, m.in.: prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Stanisław Mocek, prof. Ewa Nowicka-Rusek, prof. Jan Pakulski, prof. Hanna Palska, prof. Rafał Pankowski, prof. Paweł Ruszkowski, prof. Jan Skórzyński, prof. Stanisław Faliński, dr Małgorzata Budyta-Budzyńska, dr Xymena Bukowska, dr Katarzyna Iwińska, dr Barbara Markowska, dr Marta Sałkowska, dr Stefania Bernini, dr Robert Sobiech, dr Natalia Ryabinska, dr Sergiusz Trzeciak, dr Marek Troszyński, dr Jacek Bieliński, dr Michał Bardel, dr Krzysztof Kasianiuk, dr Grzegorz Makowski oraz psycholodzy, pracownicy instytucji zdrowia publicznego, specjaliści w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, uzależnień i chorób cywilizacyjnych.

 

STUDIA OD PAŹDZIERNIKA 2017 – TRWA REKRUTACJA:

 

Studia I stopnia po polsku

Socjologia ST szczegóły
NST szczegóły
Marketing, reklama i nowe media ST szczegóły
NST szczegóły

Studia II stopnia po polsku

Socjologia ST szczegóły
NST szczegóły
Komunikacja zintegrowana – reklama, Public Relations, branding ST szczegóły
NST szczegóły
Nowe media ST szczegóły
NST szczegóły
Socjologia biznesu i zarządzania ST szczegóły
NST szczegóły

Studia podyplomowe po polsku

Historia sztuki. Interpretacje NST szczegóły
Idee filozoficzne XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacza. NST szczegóły
Wiedza o Winie. Media, rynek, kultura NST szczegóły
Art in Practice NST szczegóły
Studia podyplomowe ISP PAN i Collegium Civitas w zakresie socjologii lub nauk o polityce NST szczegóły

Studia I stopnia dwujęzyczne

Socjologia / Sociology ST szczegóły

Studia II stopnia dwujęzyczne

Socjologia / Sociology ST szczegóły

Studia I stopnia po angielsku

Sociology ST szczegóły

Studia II stopnia po angielsku

Sociology ST szczegóły
NST szczegóły

Studia podyplomowe po angielsku

Wine Studies. Media-Trade-Culture NST szczegółyKontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa