Wstecz

obszar: Stosunki międzynarodowe i dyplomacja:

Gospodarka i biznes w Azji

Rodzaj studiów:

studia podyplomowe

Edycja:

I

Azja to siła napędowa światowej gospodarki. Najludniejszy kontynent świata odpowiedzialny jest za znaczną część światowego wzrostu gospodarczego. Azja Wschodnia to także najbardziej spektakularne osiągnięcia w rozwoju społeczno-gospodarczym drugiej połowy XX w. i początku XXI w.

Rola gospodarek azjatyckich w erze globalizacji szybko rośnie. Azja jednakże to nie monolit. Bieguny wzrostu otoczone są często obszarami biedy. Państwa kontynentu znacząco się od siebie różnią w dynamice rozwojowej oraz w systemach gospodarczych i politycznych. Te różnice mają wymierny wpływ na potencjał ekonomiczny i możliwości współpracy.

Z perspektywy osoby zainteresowanej Azją, a także prowadzeniem działań biznesowych skupionych na krajach azjatyckich,  ważnym jest aby poznać i zrozumieć fenomen rozwojowy Azji, zachodzące na kontynencie procesy ekonomiczne i społeczne oraz ich wpływ na świat, jak i środowisko w jakim działają tamże podmioty gospodarcze.

Cel

Studia umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu gospodarek azjatyckich, w szczególności Chin i Azji Wschodniej, w tym Południowo-wschodniej, mechanizmów rozwoju i transformacji tamże, roli w gospodarce globalnej oraz środowiska biznesowego. Absolwent kursu zostanie wyposażony w wiedzę umożliwiającą zrozumienie procesów ekonomicznych zachodzących w Azji, także w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej.

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych Azją, w tym Chinami i Azją Wschodnią, w szczególności w wymiarze gospodarczym oraz tych planujących prowadzenie działalności gospodarczej w regionie.