Wstecz

obszar: Stosunki międzynarodowe i dyplomacja:

Dyplomacja kulturalna i creative diplomacy

cc

culture

 

Opis

 Rodzaj studiów:

studia podyplomowe

Edycja: IV

 

Cel

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: kulturowej i cywilizacyjnej geografii świata, metod budowania wizerunku i marki narodowej kraju przy wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych cech własnego społeczeństwa. Pozwolą też na samodzielne budowanie projektów finansowanych przez fundusze własne i zewnętrzne oraz ich sprawną realizację w przestrzeni międzynarodowej. Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwala na zgromadzenie pełnego instrumentarium niezbędnego do realizacji celów dyplomacji kulturalnej.

 

Adresaci studiów

Studia są skierowane do osób zainteresowanych kulturą jako narzędziem nowoczesnej dyplomacji i to zarówno tych, którzy dotąd nie zetknęli się z przedmiotowym obszarem studiów jak i tych, którzy już funkcjonują w instytucjach kulturalnych, administracji publicznej, pozarządowych i którzy dążą do pogłębienia swojej wiedzy.

REKRUTACJA ONLINE