Wstecz

obszar: Psychologia i coaching:

Porozumienie bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Rodzaj studiów:

studia podyplomowe

Edycja: IV

Studia podyplomowe Collegium Civitas we współpracy z Centrum Life Coaching Polska

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z Porozumienia bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Proponujemy Państwu pierwsze studia podyplomowe w Polsce, prowadzone przez praktyków i certyfikowanych trenerów NVC, których celem dogłębne poznanie i praktykowanie Porozumienia bez przemocy (NVC – Nonviolent Communication). Udział w studiach może być pierwszym etapem w przygotowaniach do egzaminu certyfikacyjnego The Center for Nonviolent Communication.

 Cel

Porozumienie bez przemocy pomaga budować relacje, zespoły, kontakty w oparciu o wzajemny szacunek, współpracę i efektywność jednocześnie. Ma zastosowanie w coachingu, mediacjach, zarządzaniu i kierowaniu zespołami. Co więcej wspiera wypracowywanie rozwiązań włączających potrzeby wszystkich stron. Wyjście poza paradygmat dominacji i oceniania dobry-zły, przechodząc do rozwiązań opartych na autentycznym porozumieniu. To podejście do siebie, drugiego człowieka i komunikacji, które może być narzędziem do rozwoju osobistego, jak i wsparciem dla wszystkich osób, które pracują z drugim człowiekiem indywidualnie lub grupowo.
Porozumienie bez przemocy, zwane też Empatyczną Komunikacją, kładzie nacisk na umiejętność słuchania i mówienia w taki sposób, aby nie były słyszane tylko słowa. Ważne będzie w jaki sposób zostanie usłyszana  nasza intencja i najgłębsza motywacja. Pokazuje także, jak w ten sam sposób mamy słuchać drugiego człowieka czy grupy.

Twórca metody Marshall B. Rosenberg pisze o Porozumieniu bez przemocy:
„Fundamentem porozumienia bez przemocy są pewne umiejętności posługiwania się mową i innymi narzędziami pomagające nam nawet w niesprzyjających okolicznościach zachować człowieczeństwo. Nie ma w tej metodzie niczego nowego; wszystkie jej składniki znane są od stuleci.
NVC pomaga nam zmienić swój styl wyrażania siebie i słuchania tego, co mówią inni. Nasze słowa nie są już odtąd efektem nawykowych, automatycznych reakcji, lecz tworzą świadomą odpowiedź, której mocną podstawą jest uświadamianie sobie własnych spostrzeżeń, uczuć i pragnień”

Zapraszamy do wysłuchania audycji na temat studiów Porozumienie bez przemocy w RADIO WNET

Studia umożliwiają:

 • Wsparcie w rozpoczęciu procesu certyfikacji na trenera NVC prowadzonego przez The Center for Nonviolent Communication”
 • Rozwinięcie i pogłębienie kompetycji budowania zespołu, budowania dobrej relacji z drugim człowiekiem w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie
 • Poznanie procesu mediacji w oparciu o NVC i ich praktyka
 • Zdobycie skutecznych i sprawdzonych narzędzi pomocnych w relacjach z drugim człowiekiem (np. gdy pojawiają się trudne emocje, brakuje motywacji, pojawia się wewnętrzny opór oraz lęk, myśli i oceny blokują budowanie relacji, sprawdzone sposoby komunikacji nie działają, chcemy dotrzeć głębiej do potrzeb)
 • Zdobycie profesjonalnych narzędzi do wspierania ludzi w najważniejszych obszarach ich życia: rodziny, związków, zdrowia, równowagi życiowej, biznesu
 • Intensywny własny rozwój

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • podstawowych założeń Porozumienia bez przemocy i ich zastosowania w praktyce
 • efektywnego zarządzania zespołem w oparciu o empatię
 • zarządzania własnymi emocjami
 • budowania zaangażowania własnego oraz współpracowników/członków zespołu w oparciu o współpracę i wolny wybór
 • udzielania informacji zwrotnej budującej zaangażowanie i wspierającej rozwój potencjału wewnętrznego
 • radzenia sobie z krytyką i reagowaniem na pochwały
 • budowania kontaktu opartego na dialogu i wzajemnym szacunku
 • rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z silnymi emocjami
 • mediacji i kluczowych kompetencji mediatora NVC
 • wykorzystania postawy empatycznej w pracy coacha, mentora, trenera, mediatora

Adresaci studiów

Studia skierowane są do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności porozumiewania się w oparciu o Porozumienie bez przemocy, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. W szczególności zapraszamy na studia wszystkie osoby pracujące w zawodach, których podstawową cechą jest stały kontakt z ludźmi, np.:

 • specjalistów pracujących na co dzień z ludźmi: nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów, coachów, mediatorów
 • psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje
 • menadżerów oraz przedstawicieli działów HR, którym zależy na komunikacji wspierającej wzajemne poszanowanie i budującej współpracę i zaangażowanie
 • osoby, które chcą w przyszłości zostać certyfikowanymi trenerami NVC