Wstecz

obszar: Psychologia i coaching:

Life Coaching

Program

Program studiów* obejmuje 180 godzin dydaktycznych, realizowanych przez dwa semestry podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.
 

Język wykładowy: polski

Ramowy program studiów:*

Forma zajęć: prezentacje, demo, dyskusje, sesje na forum, ćwiczenia w parach i dwójkach, ćwiczenia w podgrupach, zadania rozwojowe, feedback grupowy i indywidualny, nagrywanie i odsłuchiwanie sesji, superwizje.

1. Specyfika pracy coacha:

 • co to jest life coaching, specjalizacje, różnice w podejściach, postawa i etyka coacha – 18 godz.,
 • budowanie kontaktu podczas sesji coachingowej – 18 godz.,
 • przemiany kulturowo-cywilizacyjne współczesnych społeczeństw – 5 godz.,
 • kiedy do coacha a kiedy do terapeuty – 5 godz.

2. Warsztat umiejętności life coacha:

 • struktura rozmowy coachingowej – 10 godz.,
 • rozwój umiejętności life coacha – 8 godz.,
 • coaching zmiany – 9 godz.

3. Coaching w zastosowaniu:

 • coaching dla rodziców – 15 godz.,
 • coaching dla par, związków, relacji – 18 godz.,
 • Coaching wellness – zdrowie i równowaga życiowa – 18 godz.,
 • Zen coaching i coach Oddechu – 12 godz.,
 • Coaching międzykulturowy – 8 godz.,
 • Jak rozpocząć zawód coacha – 18 godz.

4. Obrony i superwizje:

 • obrona pracy dyplomowej – 8 godz.,
 • superwizje – 10 godz.

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Zasady realizacji studiów:

 • ​Program studiów skonstruowany jest jako proces własnego rozwoju. Stwarza możliwość praktycznych ćwiczeń i superwizji, czyli wcielenia się w rolę coacha i przeprowadzenia profesjonalnej sesji pod okiem trenera.
 • Duży nacisk na integrację grupy i stworzenie przestrzeni do akceptacji wymiany myśli i doświadczeń
 • Spójne prowadzenie przez cały czas studiów – słuchacze mają kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów
 • Warsztatowy charakter prowadzenia zajęć przez coachów praktyków o bardzo indywidualnym stylu pozwala poznać różne sposoby podejścia do coachingu
 • Minimalna ilość wykładów – maksymalna ilość praktyki.
 • Interakcje w podgrupach, interakcje w parach (coach – coachee),
 • Dyskusje, case study, scenki, ćwiczenia praktyczne,
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości
 • Sesje na forum, nagrywanie i odsłuchiwanie sesji,
 • Feedback grupowy i indywidualny od prowadzących zajęcia, superwizja
 • 13,5 godzin samodzielnej praktyki coachingowej z innymi uczestnikami oraz z klientem zewnętrznym
 • Spotkania raz w miesiącu w ramach bezpłatnego Forum Inspiracji – spotkanie z ciekawymi wykładowcami z całego świata

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • 13,5 godzin praktyki w postaci prac domowych
 • praca dyplomowa i superwizja.
 • udział w procesie coachingu z akredytowanym coachem (5 sesji)
 • test na zakończenie semestrów

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Czas trwania: 2 semestry

Terminy zjazdów w roku 2017/2018:

Semestr jesienny:
październik: 14-15; 28-29;
listopad: 25-26;
grudzień: 9-10;
styczeń: 20-21;
luty: 24-25;

Semestr wiosenny:
kwiecień: 14-15;
maj: 12-13;
czerwiec: 02-03;
czerwiec / lipiec: 30-01;

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

Godziny zajęć:*
Sobota: 9.00-18.00
Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom