Wstecz

obszar: Psychologia i coaching:

Life Coaching Start Up

Opis

Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Edycja: V

Studia podyplomowe Collegium Civitas we współpracy z Centrum Life Coaching Polska.

Akredytowane studia Life Coaching Start Up!

Life Coaching Start Up to jedyny program studiów podyplomowych z zakresu Life Coachingu, którego program został zaakceptowany przez ICF (Approved Coach Specific Training Hours ACSTH).

ACSTH

Akceptacja przez Międzynarodową Konfederację Coachów ICF oznacza, że program spełnia 121,5 godzin szkoleniowych oraz uprawnia absolwentów do przystąpienia do egzaminu ICF i w ten sposób stania się akredytowanym przez ICF coachem. Life coaching to dynamicznie rozwijający się nurt coachingu w Polsce, drugi obok business coachingu.

Program w części 121,5 h zegarowych jest akredytowany przez International Coach Federation (ICF)– największą ogólnoświatową organizację coachingową reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów. ICF zostało założone w 1995 roku, obecnie liczy ponad 19 000 członków zrzeszonych w ponad 130 krajach. ICF jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne prowadzące praktykę coachingową. Działania ICF poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie forum wymiany doświadczeń.

Program studiów kładzie duży nacisk na rozwój personalny coacha – jego świadomość siebie, obecność, empatię, intuicję i kreatywność. Wierzymy, że najlepszym „narzędziem” coacha jest sam coach, Dlatego zapewniamy dużo zadań praktycznych z zakresu rozwoju osobistego, umożliwiających badanie słuchaczowi swoich granic, potencjału, przekonań, tożsamości oraz talentów.

Szanujemy indywidualność każdego słuchacza i staramy się, aby zbudował swój unikatowy model pracy.

 Cel

Studia umożliwiają:

 • przystąpienie do egzaminu na certyfikowanego coacha ACC największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej coachów
 • spełniają wymóg godzin szkoleniowych 121,5 godz. w ramach 180 godz. studiów (do egzaminu na poziomie pierwszym ACC jest wymagane 60 godzin)
 • rozwój kompetencji i metodologii coacha zgodne ze światowymi standardami ICF
 • intensywny własny rozwój
 • zdobycie profesjonalnych narzędzi do wspierania ludzi w najważniejszych obszarach ich życia: rodziny, związków, zdrowia, równowagi życiowej

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • kluczowych umiejętności i narzędzi coacha określonych przez ICF
 • kodeksu etycznego coacha
 • struktury rozmowy coachingowej
 • budowania kontaktu i tworzenia układu coachingowego,
 • socjologicznych i psychologicznych aspektów coachingu,
 • coachingu rodzicielskiego (parent coaching)
 • coachingu związków, relacji i par
 • coachingu wellness,
 • coachingu oddechu,
 • coachingu zmiany
 • wprowadzenia do Zen coachingu,
 • coachingu międzykulturowego.

Adresaci studiów

Studia są skierowane do:  Studia skierowane są do wszystkich osób zdecydowanych pracować jako coach i zainteresowanych uzyskaniem akredytacji ICF w celu podniesienia swojej wiarygodności oraz systematycznym rozwojem kompetencji life coachingowych na ścieżce ICF.