Wstecz

obszar: Psychologia i coaching:

Coaching zdrowia i żywienia

Opis

Rodzaj studiów:

studia podyplomowe

Edycja:
IV (program rozszerzony o zakres żywieniowy w stosunku do wcześniejszych dwóch edycji Coachingu Zdrowia)

 

cc          1

 

 

 

 

 

„Bądź zmianą jaką pragniesz widzieć w świecie” 

M. Gandhi

Pierwsze w Polsce studia Coachingu Zdrowia i Żywienia!

Coaching Zdrowia i Żywienia to kierunek studiów podyplomowych realizowany we współpracy z Instytutem HAPPYMORE. Kierunek ten ma dostarczyć narzędzi z zakresu coachingu zdrowia i żywienia osobom profesjonalnie zajmującym się pomaganiem swoim pacjentom i klientom w drodze do pełni ich dobrostanu psycho – fizycznego jak również profesjonalistom w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Coaching Zdrowia i Żywienia wspiera jego uczestników w zmianie zachowań z obszaru stylu życia na zdrowsze. Partnerzy coachingu współpracują, by ułatwić wprowadzenie zmian – Coach Zdrowia nie zajmuje się udzielaniem doraźnej pomocy a towarzyszeniem w procesie coachingu, w drodze z miejsca, w którym znajduje się teraz do miejsca, w którym jego klient pragnie być. Można to zdefiniować jako wspieranie swojego klienta/pacjenta w zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz narzędzi tak by nabrał on pewności siebie i w efekcie stał się aktywnym uczestnikiem procesu własnego zdrowienia.

Zawód Coacha Zdrowia daje ogromne spektrum możliwości pracy w charakterze trenera zdrowia, coacha zdrowia, trenera zdrowego stylu życia. Wzbogaca pracę psychologa, psychoterapeuty i lekarza o holistyczne, interdyscyplinarne podejście do zdrowia i choroby.

Studia Coachingu Zdrowia i Żywienia mają bardzo praktyczny wymiar. To seria interaktywnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów, które skondensowaną wiedzę teoretyczną łączą z szerokim wachlarzem zadań praktycznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu słuchacze bardzo szybko mogą przełożyć pozyskana wiedzę na codzienny warsztat pracy. 

 Cel

Studia umożliwiają:

 • Rozwinięcie kompetencji Coacha Zdrowia i Żywienia zgodne ze światowymi standardami.
 • Zrozumienie mechanizmów powstawania deficytów psychofizycznych oraz ich wpływu na zdrowie I samopoczucie człowieka poprzez diagnozowanie problemów w obszarze zdrowia i aktywności życiowej oraz definiowanie metod odzyskania lub utrzymania równowagi psychofizycznej.
 • Pozyskanie narzędzi coachingu integralnego do pracy we wszystkich obszarach zdrowia i dobrostanu m.in. fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym.
 • Sformułowanie celów, wzmocnienie zaangażowania i motywacji do zmiany oraz realizowanie procesu dochodzenia do własnych, skutecznych rozwiązań problemów.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • Metodologii coachingu, zgodnego ze standardami i etyką ICF
 • Procesu coachingowego
 • Psychologicznego procesu zmiany
 • Coachingu integralnego
 • Poszczególnych specjalizacji coachingu zdrowia
 • Coachingu psychosomatycznego
 • Pracy ze stresem
 • Coachingu stylu życia
 • Coachingu dietetycznego
 • Coachingu relacji
 • Pracy z przekonaniami
 • Coachingu filozoficznego i sensu życia

 

Adresaci studiów

Studia są skierowane do:

Studia skierowane są do „profesjonalistów-pomagaczy” – osób pracujących z ludźmi, zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu coachingu zdrowia.

 

W szczególności studia adresowane są do:

 • Osób, które chcą zacząć pracować jako coach zdrowia,  trener zdrowia, coach dietetyczny
 • Psychologów, psychoterapeutów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje
 • Specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, rozwoju personalnego, służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, dietetycy).
 • Pracowników instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.
 • Innych osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem.

REKRUTACJA ONLINE