Wstecz

Kierunki studiów podyplomowych

Oferujemy studia podyplomowe w 6 obszarach tematycznych, w języku polskim.

Studia w trybie niestacjonarnym - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.